Witamy na stronie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Zgodnie z art. 29 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 178 z dnia 28 stycznia 2016) została zniesiona Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie z dniem 4 marca 2016.

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 270) w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej I Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości została utworzona z dniem 4 marca 2016 r. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Zgodnie z art. 65 § 1 - 3 przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 178 z dnia 28 stycznia 2016) mienie pozostające w dyspozycji Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie staje się mieniem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Należności i zobowiązania Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie stają się należnościami i zobowiązaniami Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, podobnie prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez Prokuraturę Apelacyjną w Rzeszowie.


 

 

Godziny urzędowania Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie ustalono od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Prokuratorzy Prokuratury Regionalnej przyjmują interesantów w godzinach urzędowania jednostki organizacyjnej.

Prokurator Regionalny w Rzeszowie przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10 do 12.

Wszelkie pisma mogą być składane osobiście w biurze podawczym Prokuratury, ul. Hetmańska 45D za potwierdzeniem odbioru lub drogą pocztową na adres prokuratury.

 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!